Odstoupení od smlouvy a reklamace

 

Adresát (prodávající):
Coffeespotcz s.r.o.
Babice 647, 68703
 
 
Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.
 
Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:
 
 
..............................................................................................................
 
 
Datum objednání zboží:
 
.............................................................................................................
 
 
Jméno a příjmení kupujícího(ích):
 
.............................................................................................
 
 
Adresa kupujícího(ích):
 
.............................................................................................................
 
.............................................................................................................
 
 
Datum: ............... podpis kupujícího(ích)................................................
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 
 
 Částku vám vrátíme zpět do 7 pracovních dnů od obdržení zboží a vyřízení reklamace.